Københavns Kommunes logo

Vores tilbud

Vi tilbyder familiesamtaler, individuelle samtale og gruppebehandling. Her kan du læse mere om dem.

Sådan får du et tilbud i ROBUS

Den hurtigste vej til et forløb i ROBUS er, hvis barnets eller den unges forældre eller værge (den unge selv, hvis over 18 år) kontakter ROBUS. Du kan finde link til kontaktoplysninger og træffetider nederst på siden.

Her vil du tale med en behandler, som kan give råd, vejledning og fortælle om ROBUS’ tilbud.

Efter telefonsamtale sendes link til spørgeskemaer vie e-Boks, som I udfylder online.

Når vi har modtaget jeres besvarelse, vil I blive indkaldt til den første afklarende samtale via mail. Hvis vi vurderer, at I vil have mere glæde af et andet tilbud, kontakter vi jer telefonisk for at drøfte dette.

Er du i tvivl, kan du altid kontakte os for en drøftelse.

Oversigt over tilbud

Forløb til unge med selvskadeerfaring

Vi tilbyder et manualbaseret samtaleforløb med fokus på følelseshåndtering.

Forløbet består af en afklarende samtale og efterfølgende otte sessioner. Forældre deltager i den afklarende samtale samt yderligere tre sessioner. Den unge deltager i alle sessioner med undtagelse af en enkelt forældresession. 

Der vil være hjemmearbejde og øvelser i forbindelse med forløbet med henblik på at øve strategier og håndtering af svære følelser og tanker. 

Forældre støttes ved hjælp af selvhjælpsmateriale i forbindelse med forløbet.

Forløb til børn og unge med spiseforstyrrelse eller overoptagethed af mad, krop, vægt, motion og/eller sundhed

Intensive forløb

Vi tilbyder et manualiseret familievejledningsforløb til familier med et barn eller en ung i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. Forløbet består af en afklarende samtale og efterfølgende fem familiesamtaler. Fokus i forløbet er at formidle viden om spiseforstyrrelsens mønstre, vejledning i kost, ernæring, ændring af spisemønster og hvordan man som pårørende kan støtte.

Mellem samtalerne vil der være hjemmearbejde. Desuden deltager forældre og andre vigtige pårørende i et pårørendeforløb á tre eftermiddage.

Udvidet forløb

For nogle familier er der brug for yderligere hjælp, og vi har i disse tilfælde mulighed for at udvide op til 12 samtaler.

Individuelle samtaler

For unge vil familiesamtalerne ind imellem suppleres med individuelle samtaler. Her arbejdes på at lære nye færdigheder for at kunne håndtere svære tanker og følelser mere effektivt og blive bedre til at være i nuet. Vi arbejder med fokus på at klargøre værdier, opstille meningsfulde mål og gøre ting, der udvider og beriger hverdagen i det lange løb.

Er du over 18 år?

For unge over 18 år, vil forløbet kunne gennemføres uden deltagelse af forældre.

Har jeres barn været i behandling for en spiseforstyrrelse i psykiatrien?

Hvis jeres barn er indskrevet i behandling i psykiatrien, kan det være en støtte at blive tilknyttet ROBUS i forbindelse med udskrivning. Det kan være en hjælp i overgangen fra psykiatrien.

Det vil her ofte være en fordel, hvis ROBUS deltager i et netværksmøde i psykiatrien i forbindelse med udskrivningen, så der kommer en god overgang.

Har jeres barn tidligere været i behandling i psykiatrien, men oplever at jeres barn eller ung har et begyndende tilbagefald, så kan det også være relevant med et forløb i ROBUS, så vi kan sætte ind, inden problemerne udvikler sig.

Ungegruppe

For unge, der er i forløb hos ROBUS, kan der være mulighed for at få et gruppeforløb med fokus på tanker, følelser og værdier. 

Her arbejder vi med, hvordan vi kan håndtere svære tanker og følelser, så der kan komme mere fokus på det, der er vigtigt. I gruppen arbejder vi med forskellige færdigheder, og der vil være små hjemmeopgaver fra gang til gang.

Forløbet består af tre moduler á fire gange hver. Vi mødes ca. en gang om ugen fra kl. 16.00 - 18.00. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge:

• Modul ”Accept og følelser”
• Modul ”Tanker og opmærksomhed”
• Modul ”Værdier”

STIME

'Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed’ (STIME) er et samarbejde mellem psykiatrien og syv kommuner. I Københavns Kommune tilbyder vi de to spor ’Når tanker om krop og mad fylder for meget’ og ’Når svære følelser fører til selvskade’. Begge spor udbydes hos ROBUS.

​​​​​​​Du kan se mere om, hvad STIME er i denne video:

Video Url

Kontaktoplysninger og træffetider

ROBUS

Limfjordsvej 23

2720 Vanløse

Træffetider

Tirsdag: kl. 10.30 - 12.00 
Torsdag: kl. 9.00 - 10.30.